AC

AC

Kylmedlet i en AC minskar med tiden och leder till att kyleffekten minskar. En bra idé kan vara att alltid ta för vana att kontrollera AC:n när det är dags för service. Om man väntar för länge kan AC:n bli överhettad vilket innebär en större kostnad. 

Medarbetarna på Automobil Göteborg är utbildade och certifierade för att reparera klimatanläggningar.

Välkommen till oss när du vill ha hjälp med din AC!

Skicka ett mail till oss